Krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů

Krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů – 31. 5. 2016 Brno

Vítězství v soutěži v Mikulově nás jako jediné z okresu Břeclav katapultovalo do krajského kola do Brna. Tam jsme vyrazili poslední květnový den.
Velký dojem na nás udělalo už samotné dopravní hřiště v Brně, které zde funguje asi jeden rok a je v odpoledních hodinách a o víkendech volně přístupné všem zájemcům o dopravní výchovu. Je postaveno tak, aby i v případě nepříznivého počasí mohly probíhat všechny připravené aktivity. Také učebny, v nichž probíhaly jednotlivé disciplíny soutěže, byly moderně vybavené např. hlasovacím zařízením pro psaní testů z pravidel provozu na pozemních komunikacích či interaktivními tabulemi pro práci s mapou. Při poskytování první pomoci už byly nároky velmi vysoké, dokonce „tekla krev“ a zranění byla namaskovaná jako ve skutečnosti. Při jízdě zručnosti byly přidány některé zrádné překážky, jako např. podjetí branky a při tom neshodit horní tyčku, když máte na zádech batůžek se zátěží 2 kg či bezchybné projetí kolejnice. Během jízdy na dopravním hřišti bylo nutno během 5 minut nejen jezdit podle pravidel a nedělat chyby, ale také projet 6 stanovišť v daném pořadí a získat razítko jako doklad splnění úkolu. Celá soutěž, která probíhala pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje, byla velmi dobře zorganizovaná a o nás soutěžící bylo vzorně postaráno. Našimi soupeři byli tentokrát vítězové okresních kol a bylo znát, že jsou to ti nejlepší. Samozřejmě jsme se snažili ze všech sil zúročit všechno, co jsme se naučili pod vedením paní učitelky Jany Petrášové, které v oblasti zdravovědy velmi pomohly paní Helena Ziembová a Adriana Hájková, ale požadavky na rychlost odpovědí, správnost provedení úkolů a zručnost při jízdě byly opravdu vysoké. Stupně vítězů se proto tentokrát museli obejít bez nás. V silné konkurenci jsme skončili v rámci Jihomoravského kraje na 7. místě. Ale nebyli jsme smutní, na samém začátku celé soutěže se nám ani nesnilo, jak daleko „dojedeme“ a hlavně, splnili jsme i zde své heslo „ Hlavně nebýt poslední“. Celou soutěž jsme oslavili tradiční zmrzlinou a budeme rádi vzpomínat nejen na soutěž samotnou, ale i na ukázky práce policie, které jsme mohli shlédnout v rámci doplňkového programu soutěže a při tom si osahat a vyzkoušet jednotlivé součásti policejní výstroje.
Děkujeme všem, kteří nám během soutěže drželi palce a podporovali nás. Náš dík také patří zaměstnancům dopravního hřiště v Hustopečích, kteří se našemu družstvu věnovali v rámci přípravy na brněnské kolo soutěže. Fotky z této přípravy můžete vidět na začátku fotogalerie k tomuto článku.