Školní kolo recitační soutěže

Ve středu 22. února 2017 proběhlo na naší škole školní kolo recitační soutěže pro žáky 1. stupně. Z každého ročníku soutěžili 3 žáci – vítězové třídních kol – celkem 33 dětí. Soutěž probíhala ve třídě 1. A pod bedlivým dohledem odborné poroty, kterou tvořily třídní paní učitelky jednotlivých tříd – Mgr. Martina Pučálková, Mgr. Zita Richtrová, Mgr. Dagmar Hrádková, Bc. Gabriela Prchalová, Mgr. Věra Colledani, Mgr. Milena Filásková,
Mgr. Ivana Kozmanová a Mgr. Iva Černá. Celou soutěž vedla Mgr. Jana Petrášová. Atmosféra byla perfektní. Děti se vzájemně podporovaly hlasitým potleskem a výkřiky radosti, když se kamarádům při recitaci dařilo. Úžasní byli nejmenší recitátoři, kteří neprojevovali ani špetku strachu a před své kamarády předstoupily s velkou odvahou. Podporu dětem zajišťovaly také přítomné maminky a babičky.
Tématem letošní soutěže byly verše Jiřího Žáčka. Samozřejmě, že některé básně byly recitovány vícekrát, ale různými interprety, takže porota mohla porovnat, jak který z nich báseň „uchopil“. Vybrat vítěze bylo někdy velmi těžké, mnohdy porota ocenila i více recitátorů. Odměnou jim byla především pěkná kniha a sladké poděkování za výkon v podobě čokolády. Ostatně, sladkou lízátkovou odměnu získali také všichni ostatní recitátoři.
A tady už je výsledková listina:

0. kategorie – žáci 1. ročníků
1. místo – Karolína Bobková – 1. C
2. místo – Andrea Gratclová – 1. A, Nela Ondrůjová – 1. B
3. místo – Daniel Kocman – 1. A, Matouš Pažebřuch – 1. A

1. kategorie – žáci 2. a 3. ročníků
1.místo – Markéta Nečasová – 2. A
2. místo – Katrin Foretníková – 2. A, Linda Pučálková – 3. B
3. místo – Vanda Valíčková – 2. B

2. kategorie – žáci 4. a 5. ročníků
1. místo – Tereza Pokorná – 4. A
2. místo – Gabriela Vránová – 5. A
3. místo – Jakub Zelinka – 5. A