Vzdělávání žáků od 30. 11. 2020

Od pondělí 30. listopadu 2020 bude provoz školy následující:

1) VÝUKA

 • celý 1. stupeň prezenční vzdělávání (ve škole)
 • ročník prezenční vzdělávání (ve škole)
rotační výukatýdenprezenční vzdělávání (ve škole)distanční vzdělávání (doma)
30.11 – 4.12.lichý6.A, 7.A, 8.A6.B, 7.B, 8.B
7.12. – 11.12.sudý6.B, 7.B, 8.B6.A, 7.A, 8.A
14.12. – 18.12.lichý6.A, 7.A, 8.A6.B, 7.B, 8.B
21.12 – 22.12.sudý6.B, 7.B, 8.B6.A, 7.A, 8.A

2) PREZENČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • vyučování podle rozvrhu (s drobnými úpravami)
 • žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
 • třídní kolektivy se neslučují, ani jinak nemíchají
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání
 • každých 30 minut intenzivní větrání – 5 minut; teplé oblečení

3) DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • distanční vzdělávání žáků je povinné a řídí se ustanoveními školního řádu
 • jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník); může být přítomen zákonný zástupce žáka

4) ŠKOLNÍ DRUŽINA

 • obnovení provozu odpolední školní družiny
 • v oddělení žáci jednoho ročníku
 • ranní družina nebude v provozu

5) ŠKOLNÍ KLUB A KROUŽKY

 • provoz školního klubu přerušen

6) ŠKOLNÍ JÍDELNA

 • žákům v prezenčním vzdělávání (ve škole) bude oběd od 30. 11. 2020 automaticky přihlášen
 • svačiny je možné si objednávat
 • žáci na distančním vzdělávání si mohou obědy objednat a vyzvednout do jídlonosičů; do jídelny vstupují zadním vchodem; výdej probíhá od 10:45 do 11:15

 Připomínám, že na rozdíl od jarních měsíců je výuka povinná. Neposílání dětí do školy musí být řádně zdůvodněno a omluveno.

 

V případě dalších změn budete informováni.

Ing. Jana Králová, ředitelka školy