Kontakty ŠD

Kateřina Herzánová – vedoucí vychovatelka
Katerina.Herzanova@zsklobouky.cz
tel.: 603 314 772

Jana Fibichová – vychovatelka
Jana.Fibichova@zsklobouky.cz

Iveta Lejsková – vychovatelka
Iveta.Lejskova@zsklobouky.cz

Bronislava Černá – vychovatelka
Bronislava.Cerna@zsklobouky.cz

Stanislava Pichlerová – vychovatelka
Stanislava.Pichlerova@zsklobouky.cz

konzultační hodiny vedoucí vychovatelky:
každé úterý: 15:30 – 16:30
každý den: 7:45 – 8:00

Konzultaci je vhodné dohodnout předem telefonicky nebo e-mailem.