ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ KLOBOUKY U BRNA 2024/2025

Vážení rodiče,

dovolujeme si vás upozornit, že dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Na ZŠ Klobouky u Brna bude zápis probíhat ve středu 10. dubna 2024 od 13:00 – 17:00 hodin v budově školy.

Zápis je určen pro:

 • děti narozené v období od 01. 09. 2017 do 31. 08. 2018
 • děti s odkladem povinné školní docházky z minulých let

U zápisu budete podávat:

 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

nebo

 • Žádost o odklad povinné školní docházky

Před zápisem je potřeba:

 • Pokud budete podávat Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  1. pečlivě vyplňte tento Zápisní list do prvního ročníku, a to nejpozději do pondělí 1. 4. 2024 12:00 hodin. Vyplňuje se elektronicky a není potřeba jej tisknout.
  2. vytiskněte a vyplňte Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Pokud nemáte možnost tisku, formulář obdržíte u zápisu.
  3. vytiskněte a vyplňte Prohlášení zákonných zástupců. Pokud nemáte možnost tisku, formulář obdržíte u zápisu.
  4. připravte si a vezměte k zápisu:
   • rodný list dítěte
   • eventuálně kopii zprávy z pedagogicko-psychologické poradny
   • občanský průkaz zákonného zástupce, který povede dítě k zápisu
   • cizinci mimo EU ještě kopii cestovního pasu a povolení k pobytu (dítěte i zákonného zástupce)
 • Pokud budete podávat Žádost o odklad povinné školní docházky
  1. vytiskněte a vyplňte Žádost o odklad povinné školní docházky. Pokud nemáte možnost tisku, formulář obdržíte u zápisu.
  2. připravte si a vezměte k zápisu:
   • rodný list dítěte
   • kopii zprávy z pedagogicko-psychologické poradny (PPP)
   • doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa
   • občanský průkaz zákonného zástupce, který povede dítě k zápisu
   • cizinci mimo EU ještě kopii cestovního pasu a povolení k pobytu (dítěte i zákonného zástupce)

Uvažuje-li rodič o odkladu povinné školní docházky, je doporučující posudek z PPP a lékařské doporučení nezbytnou přílohou žádosti o odklad.

Pokud rodič nemá doporučení z poradny v den konání zápisu, žádost o odklad může u zápisu podat, správní řízení se však přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

Informace o přijetí nebo o odkladu školní docházky

Vyrozumění o zpracování žádosti včetně individuálního kódu obdrží rodič/zákonný zástupce e-mailem, případně poštou na adresu uvedenou v žádosti o přijetí/odklad. Informace o přijetí nebo odkladu budou anonymizovaně prostřednictvím přiděleného kódu zveřejněny na webu ZŠ Klobouky u Brna a u hlavního vchodu do budovy školy. Rozhodnutí o přijetí/odkladu si zákonný zástupce převezme osobně ve škole.

V případě jakýchkoliv dotazů můžete volat na mob. 725 166 203 nebo tel.: 519 419 181

Těšíme se na Vás a Vaše děti u zápisu 10. 4. 2024!

Za pedagogy ZŠ Klobouky u Brna prof. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D., ředitel školy