Činnost ŠD

Celoroční plán činnosti ŠD při ZŠ Klobouky u Brna

 

ZÁŘÍ – jsme kamarádi

 • seznámení dětí s prostředím ŠD, s pravidly bezpečnosti při pobytu venku a činnostech ŠD
 • učíme se chovat mezi sebou (kolektivní hry)
 • rekreační pobyty venku (míčové hry, postřehové hry, hry v družstvech)
 • malujeme, kreslíme, koláž – ovoce a zelenina
 • beseda – vzpomínáme na prázdniny
 • relaxujeme (společná četba, relaxační techniky, relaxační hudba)
 • společná akce: Z pohádky do pohádky (16.9.)

  

ŘÍJEN – přišel podzim

 • pozorování změn v přírodě
 • místo, kde žijeme, naše město, náš domov
 • Halloween – výroba dekorací
 • malujeme, kreslíme – můj domácí mazlíček
 • naše zdraví – zdravá výživa, dodržování pitného režimu
 • sportovní hry na školním hřišti
 • společná akce: Dýňování (2. 10.)
                              Drakyáda

LISTOPAD – rozmanitost přírody

 • poznávání stromů, jak se mění podzimní příroda
 • četba příběhů o zvířátkách
 • lidové zvyky a pranostiky
 • výroba skřítka Podzimníčka
 • sběr přírodních materiálů (využití při výtvarných a pracovních činnostech)
 • vycházka do přírody
 • společná akce: Listohraní (akce na celý měsíc)

  

PROSINEC – přišel čas vánoční…

 •  vánoční tradice – význam a dodržování
 • vánoční dílničky
 • výroba vánočních přání
 • nácvik kulturního vystoupení pro seniory v DPS, vystoupení v domě pro seniory
 • píšeme a malujeme dopis Ježíškovi
 • posezení u vánočního stromečku s čajem, cukrovím a možná bude i překvapení…
 • společná akce: Čertovská diskotéka v tělocvičně (4.12.)

  

LEDEN – zima je tu …

 •  Tři králové – tři mudrci z východu, ukončení adventního času
 • výtvarné ztvárnění zimy pomocí různých technik
 • zimní radovánky na sněhu
 • vycházka do přírody
 • zdravý životní styl: zdravá strava plná vitamínů, otužování
 • zimní sporty
 • společná akce: Po stopách Yettiho (20. 1.)

 

ÚNOR – místo, kde bydlíme

 • kreslíme a malujeme místa, kde je nám dobře
 • povídáme si o rodině a domě, kde žijeme, poznáváme členy rodiny (kdo je teta, sestřenice …)
 • Masopust – zvyky a tradice, vyrábíme masky
 • hlavolamy, rébusy, hádanky
 • společná akce: Masopustní rej (v tělocvičně ZŠ, 16. 2.)

BŘEZEN – měsíc knihy

 • popletené pohádky, hledání dvojic v pohádkách, pohádkový kvíz
 • moje oblíbená pohádková postava
 • společná četba
 • ilustrace oblíbené postavy
 • pohybové aktivity
 • společná akce: Superstar (25. 3.)

DUBEN – jarní příroda

 • Den Země – úklid okolo školy, co můžeme udělat pro přírodu
 • poznáváme jarní květiny
 • Velikonoce – tradice a zvyky, malujeme velikonoční vajíčko
 • pozorujeme změny v přírodě
 • pohybové hry na hřišti
 • společná akce: Akce k měsíci bezpečnosti (hry, soutěže, kvízy … (15. 4.)

KVĚTEN – člověk a příroda

 • Naše tělo – prevence úrazů a onemocnění, zdravý životní styl, škodlivost návykových látek
 • vyrábíme dárečky pro maminky ke Dni matek
 • fantazijní malba – rozkvetlá louka
 • sportovní aktivity na hřišti
 • májové chodníčky – kreslení venku chodníkovými křídami
 • společná akce: Květinový den (5. 5.)

ČERVEN – hurá na prázdniny

 • těšíme se na prázdniny – výtvarná soutěž
 • společný úklid družin, oprava her
 • poučení o bezpečnosti o prázdninách
 • první pomoc, nácvik situací, důležitá telefonní čísla
 • sportovní aktivity na školním hřišti
 • zahradní slavnost – rozloučení se školním rokem
 • společná akce: Den dětí (hry a soutěže na prostranství před školou), (1. 6.)činnosti