Sponzoři školy

Děkujeme jménem vedení školy, pedagogů a žáků sponzorům a všem přátelům školy, kteří nás podporují, jak finančně, tak věcnými dary či službou bez nároku na odměnu:

 • Lékárna Cyrmex za finanční dar – zima 2020
 • BV Brumovice výtahy s.r.o. za finanční dar – podzim 2020
 • sponzoru, který třídě 7. A daroval jednorázové roušky, bavlněné roušky, papírové utěrky a mýdlo – podzim 2020
 • paní Jitce Šafránkové za strojní vyčištění všech koberců ve školní družině a třídách – léto 2020
 • prádelně a mandlovně paní Jany Brychtové za vyčištění a vyprání potahů na sedačky umístěné ve odděleních školní družiny – léto 2020
 • panu Milanu Komosnému za vymalování učeben – 2020
 • Vinařství Herzán za finanční dar školní družině na zakoupení nových míčů – léto 2020
 • malířům za vymalování učeben 6. tříd a chodby školy – léto 2020
 • učitelům za finanční dary základní škole – jaro 2020
 • Městu Klobouky u Brna za darování 50 litrů dezinfekce
 • skupině Kyjovsko, Břeclavsko a Hodonínsko – bojujeme proti koronaviru za darování 35 ks ochranných štítů pro zaměstnance naší školy; především pak panu Marcelovi Mazáčovi za zprostředkování, jeho vstřícnost a ochotu pomáhat nezištně lidem kolem sebe – jaro 2020
 • rodičům žáků za finanční dary na jednorázové hygienické prostředky a na čistící prostředky na jaře roku 2020
 •          manželé Vymazalovi – darovali škole dva monitory pro žáky k výuce 

 •       Ing. Jana Králová – darovala monitory do kanceláří a kabinetů školy