Kariérové poradenství

 • Nabízí pomoc pro žáky a rodiče při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků školy.
 • Nabízí informace a pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Sleduje právní předpisy, vyhlášky k dané problematice a informuje žáky a rodiče.
 • Spolupracuje s Úřadem práce Břeclav – pro vycházející žáky zajišťuje návštěvu informačního centra.
 • Zajišťuje exkurze pro žáky a setkání žáků se zástupci středních škol.
 • Pořádá návštěvy veletrhů vzdělávání.
 • Spolupracuje s firmami v rámci mikroregionu a informuje žáky o budoucím uplatnění na trhu práce.
 • Zajišťuje předání přihlášek na střední školy a zápisových lístků.
 • Na požádání pomáhá s vyplněním přihlášek na SŠ.
 • Informuje o přijímacím řízení ke vzdělávání, popř. odvolacím řízení, či přijímacím řízení ve druhém kole.
 • Spolupracuje s učiteli předmětu Volba povolání, kde jsou žáci vedeni k zodpovědnému pohledu na svou osobu, ke zhodnocení vlastních možností a schopností a k výběru vhodné profese.