Přestup do ZŠ Klobouky u Brna

K přestupu žáka do ZŠ Klobouky u Brna je třeba, aby rodiče podali o Žádost přestup. Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách školy, viz níže.

Jedná se o:

  1. Žádost o přestup žáka
  2. Zápisní list – matrika
  3. Prohlášení zákonných zástupců

Dále rodiče doloží:

  • kopii rodného listu dítěte
  • a případně zprávu z pedagogicko-psychologické poradny
  • cizinci mimo EU ještě kopii cestovního pasu a povolení k pobytu

Přestup do ZŠ Klobouky u Brna do 6. ročníku

K přestupu žáka do 6. ročníku na ZŠ Klobouky u Brna je třeba, aby rodiče podali žádost během dubna a května.

Uchazeče o studium na víceletém gymnáziu prosíme o informaci na info@zsklobouky.cz, zda budou v případě neúspěchu u přijímacího řízení pokračovat v základním vzdělávání na naší škole.