Organizace školního roku

Důležité termíny

Období školního vyučování a prázdniny

Začátek školního roku

1. 9. 2020

Podzimní prázdniny

29. a 30. 10. 2020

Vánoční prázdniny

23. 12. 2020 – 3. 1. 2021

Začátek vyučování

4. 1. 2021

Pololetní prázdniny

29. 1. 2021

Jarní prázdniny

22. – 28. 2. 2021

Velikonoční prázdniny

1. 4. 2021

Hlavní prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2021

Začátek školního roku 2021/2022

1. 9. 2021

Vydávání vysvědčení

1. pololetí 28. 1. 2021
2. pololetí 30. 6. 2021

Termíny třídních schůzek:
6. 10. 2020
8. 12. 2020
20. 4. 2021
Vždy od 16.00 do 18.00 hod.

Individuální konzultace zákonných zástupců s vyučujícími si lze dohodnout kdykoliv během školního roku. Schůzku je třeba si domluvit předem!

Zápis do 1. třídy
27. 4. 2021 v odpoledních hodinách

Termíny pedagogických rad
11. 11. 2020, 25. 1. 2021, 14. 4. 2021, 23. 6. 2021