Organizace školního roku

Důležité termíny

Období školního vyučování a prázdniny

Začátek školního roku

1. 9. 2022

Podzimní prázdniny

26. a 28. 10. 2022

Vánoční prázdniny

23. 12. 2022 – 2. 1. 2023

Začátek vyučování

3. 1. 2023

Pololetní prázdniny

3. 2. 2023

Jarní prázdniny

13. – 19. 3. 2023

Velikonoční prázdniny

06. 4. 2023

Hlavní prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2023

Začátek školního roku 2023/2024

4. 9. 2023

Vydávání vysvědčení

1. pololetí 31. 1. 2023
2. pololetí 30. 6. 2023

Termíny třídních schůzek:

24. 11. 2022 (čtvrtek)

27. 4. 2023 (čtvrtek) 

Vždy od 16:00 do 18:00 hodin.

Individuální konzultace zákonných zástupců s vyučujícími si lze dohodnout kdykoliv během školního roku. Schůzku je třeba si domluvit předem!

 

Zápis do 1. třídy

26. dubna 2023 ( středa od 13:00 až 17:00 v budově Základní školy)

 

Termíny pedagogických rad

 

10. 11 . 2022

19. 01. 2023

20. 04. 2023

22. 06. 2023

 

Přijímací řízení na střední školy:

 Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk
a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech,
je stanovena v řádném termínu na dny: 

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:


1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023 

2. termín: pátek 14. dubna 2023

 

 Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:


1. termín: pondělí 17. dubna 2023 

2. termín: úterý 18. dubna 2023 

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání
na dny:


1. termín: středa 10. května 2023 

2. termín: čtvrtek 11. května 2023