Ceník

Ceník stravy od 1. 9. 2020

Věková kategorie

svačina ZŠ

v Kč

oběd

v Kč

přesnídávka MŠ

v Kč

svačina MŠ

v Kč

3 – 6 let

 

23,-

11,-

8,-

7 – 10 let

20,-

26,-

12,-

8,-

11 – 14 let

20,-

28,-

  

nad 15 let ZŠ

20,-

31,-

  

nad 15 let MěVG

20,-

31,-

  

cizí strávníci

 

65,-