Ceník

Ceník stravy od 1. 5. 2022

Věková kategorie

svačina ZŠ

v Kč

oběd

v Kč

přesnídávka MŠ

v Kč

svačina MŠ

v Kč

3 – 6 let

 

26,-

13,-

9,-

7 – 10 let

24,-

29,-

14,-

9,-

11 – 14 let

24,-

32,-

  

nad 15 let ZŠ

24,-

35,-

  

nad 15 let MěVG

24,-

35,-

  

cizí strávníci

 

75,-