Ceník

Ceník stravy od 1. 7. 2022

 

Věkové skupiny strávníků

Na základě vyhlášky 107/2008 Sb. o školním stravování jsou strávníci zařazováni do věkových skupin, těmto věkovým skupinám odpovídají finanční limity na nákup potravin.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na začátku školního roku tj. 1. 9. a v této věkové skupině jsou zařazeni celý školní rok tj. do 31. 8. Přechodem strávníka do vyšší věkové skupiny se mění cena oběda a výše měsíční zálohy.

 

 

Věková kategorie

svačina ZŠ

v Kč

oběd

v Kč

přesnídávka MŠ

v Kč

svačina MŠ

v Kč

3 – 6 let

 

29,-

15,-

10,-

7 – 10 let

27,-

32,-

16,-

10,-

11 – 14 let

27,-

35,-

  

nad 15 let ZŠ

27,-

40,-

  

nad 15 let MěVG

27,-

40,-

  

cizí strávníci

 

80,-