Provoz školní jídelny

Školní jídelna při ZŠ Klobouky u Brna

Základní škola Klobouky u Brna disponuje vlastní kuchyní, ve které připravujeme obědy pro žáky, pedagogy a zájemce o tuto formu stravování z řad občanů. V naší školní jídelně připravujeme denně asi 500 obědů.

Při sestavování jídelníčku se řídíme plněním spotřebního koše, který je součástí vyhlášky č.107/2005Sb. o školním stravování. Dále se řídíme od roku 2015 Nutričním doporučením Ministerstva zdravotnictví.

Strávníci jsou zařazováni do věkových skupin vždy na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. Každý den mají strávníci polévku, na výběr ze dvou hlavních jídel (neplatí pro MŠ), dle nabídky čerstvé zeleninové i ovocné saláty a také výběr sladkých i nesladkých nápojů.

Na školách přibývá dětských strávníků, které potřebují dietní stravu. Příprava dietních jídel vyžaduje odborné znalosti a proškolení personálu. Přestože jídelna není povinna dietní stravu připravovat, náš kolektiv kuchařek tuto službu nabízí. Dětský strávník musí doložit potvrzení od speciálního lékaře.

 

Vaříme zdravě, vaříme chutně a hlavně – vaříme velmi rozmanitě.
Snažíme se děti učit správným stravovacím návykům.
Identifikace strávníků
 • každý strávník vyplní přihlášku ke stravování
 • v kanceláři ŠJ získá strávník čip, který slouží k identifikaci strávníka při výdeji jídla a při manipulaci na terminálu – objednání a odhlašování obědů
 • záloha na čip je 150,- Kč, žáci nebo pedagogové mohou používat ISIC nebo ITIC karty
 • děti z MŠ čipy nepoužívají
 • čip/karta bude žákovi sloužit po celou dobu školní docházky
 • po ukončení stravování ve ŠJ se nepoškozený čip vrací
 • bez čipové klíčenky/karty se nelze ve ŠJ stravovat
Ztráta čipu
 • ztrátu čipu je strávník povinen nahlásit vedoucí ŠJ
 • nenajde-li se ztracený čip, musí si strávník proti záloze 150,- Kč vyzvednout nový
Platba za stravu

Úhrada stravného se provádí přednostně bezhotovostním způsobem.

 • převodem na účet školní jídelny vedený u České spořitelny 35-138 209 53 79/0800
 • v hotovosti v kanceláři ŠJ, pouze ve výjimečných případech
 • u platby je nutno uvést variabilní symbol strávníka; variabilní symbol obdrží strávníci v kanceláři školní jídelny
 • fakturou – doplňková činnost, cizí strávníci
 Úhrada za školní stravování
 • platba za obědy, svačiny se provádí předem
 • měsíčním zálohovým systémem z banky nebo v hotovosti v kanceláři školní jídelny
 • částka za odhlášené obědy se odečítá vždy v následujícím měsíci
 • při ukončení stravování ve ŠJ je přeplatek vrácen na účet strávníka
 • na vyžádání je možné vrátit přeplatky kdykoliv
Dotovaný oběd       
 • na dotovaný oběd mají žáci nárok pouze v době jejich pobytu ve škole
 • na dotovaný oběd mají nárok i žáci při distančním vzdělávání
 • na dotovaný oběd mají žáci nárok také první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole (vyhláška 107/2005 Sb.)
 • v případě, že nebude strava na další dny nepřítomností žáka ve škole řádně odhlášena, obědy se počítají za plnou cenu
 • nárok na dotovaný oběd má každý zaměstnanec školy, který odpracoval ten den minimálně 3 hodiny na pracovišti
 • v případě, že nebude strava v den nepřítomností zaměstnance na pracovišti řádně odhlášena, obědy se počítají za plnou cenu
Systém objednávek
 • u objednávkového terminálu ve školní jídelně a na webových stránkách školy je zveřejněn jídelníček vždy na 14 dní
 • objednávku jídel je možno učinit dopředu, pokud je vložena finanční záloha
 • strávníkovi bude vydáno pouze objednané jídlo
 • každý strávník (děti v MŠ, žáci ZŠ a MěVG) bude mít automaticky objednán oběd č. 1 (neplatí u zaměstnanců a cizích strávníků)
 • svačiny ZŠ se objednávají stejným způsobem

Přihlašování, odhlašování či změna stravy se provádí v pracovní dny vždy do 14 hodin na následující den

Výdej do jídlonosičů

 • děti MŠ, žáci a zaměstnanci školy se stravují v prostorách školní jídelny
 • oběd do jídlonosičů je vydáván cizím strávníkům v určitou dobu
 • žákům je oběd do jídlonosičů vydáván pouze v první den nemoci, pokud již stravu nelze odhlásit, přímo u výdejního okénka
 • strava v jídlonosičích je určena k okamžité spotřebě
 • strávník je povinen přinést vlastní nádoby (ne sklo) v čistém, nepoškozeném a dostatečném množství

Stravování žáků při distančním vzdělávání

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa. Výdej jídla se provádí vstupem pro cizí strávníky v době od 11:00 do 11:30 hodin.