Povinně zveřejňované informace

Název školy: Základní škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace
Adresa: sídlo: Vinařská 29, 691 72 Klobouky u Brna
E-mail: info@zsklobouky.cz
Adresa datové schránky: gj4zn56
www stránky: www.zsklobouky.cz
Zřizovatel: Město Klobouky u Brna
Zřizovací listina: Zřizovací listina ze dne 14. 12. 2012 (usnesení Zastupitelstva města Klobouky u Brna č. 13/12/15ZM)
Druh organizace: Příspěvková organizace
IČ: 48452688
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú. 138 209 53 79/0800
Školní vzdělávací program: Školní vzdělávací program Klíč *
Školní vzdělávací program pro školní družinu Všeználek *
Školní vzdělávací program pro školní klub Větrník *
Ředitelka školy: Ing. Jana Králová, jmenována dekretem dne 1. 12. 2019
e-mail: jana.kralova@zsklobouky.cz
Statutární zástupce ředitelky: Mgr. Jana Petrášová, tel.: 519 419 182
e-mail: jana.petrasova@zsklobouky.cz
Pracovník určený k poskytování informací: Ing. Jana Králová, tel.: 519 419 181
e-mail: jana.kralova@zsklobouky.cz
Pracovník určený k poskytování informací: Mgr. Jana Petrášová, tel.: 519 419 182
e-mail: jana.petrasova@zsklobouky.cz
Pracovník určený pro vyřizování žádostí a stížností: Ing. Jana Králová, tel.: 519 419 181
e-mail: jana.kralova@zsklobouky.cz
Školní družina a školní klub: Mgr. Šárka Foretníková, vedoucí vychovatelka
email: sarka.foretnikova@zsklobouky.cz
Školní poradenské pracoviště: Mgr. Ivana Kozmanová, vedoucí ŠPP, tel.: 731 262 056
email: Ivana.kozmanova@zsklobouky.cz
Školní jídelna: Eva Mandelíková, vedoucí ŠJ, tel.: 519 419 183
e-mail: eva.mandelikova@zsklobouky.cz

celý text je k nahlédnutí v kanceláři školy nebo na webových stránkách školy. Školní řád a hodnocení výsledků vzdělávání: text je k nahlédnutí v kanceláři školy nebo na webových stránkách školy.