Školní jídelna

Každý strávník ZŠ, MŠ a MěVG bude mít od června 2021 automaticky objednán oběd č. 1 (neplatí u zaměstnanců a cizích strávníků), jako to bylo za provozu v minulém školním roce. […]

Školní jídelnaČíst více »

Den dětí

Vychovatelky ze školních družin připravily pro děti k jejich svátku sportovní odpoledne na školním hřišti. Děti plnily různé sportovní úkoly, poznávaly po hmatu ukryté předměty, prolézaly tunelem, skákaly v pytli, jezdily […]

Den dětíČíst více »

Distanční výuka otevřela učitelům, žákům a studentům nové obzory v oblasti počítačové technologie. Internet nabízí velké množství programů, kterými mohou pedagogové obohatit svou výuku a předat tak žákům pro ně často nezajímavé, […]

Seznamte se s NaToBeČíst více »