SETKÁNÍ S DUCHOVNEM

Školní družinu navštívili zástupci z obou místních církví. Děti s nimi velmi pěkně spolupracovaly, dozvěděly se zajímavý příběh o tom, jak dokáže člověk člověku moc ublížit a jak je důležité mít někoho, kdo mu pomůže, kdo mu podá pomocnou ruku. Děti vyslechly zajímavý příběh z Bible, kterou někteří viděli poprvé. Vysvětlili jsme si, jak je důležité umět říct někomu „mám tě rád“, „potřebuji tě“, „jsem s tebou“, „jsem rád, že tě mám“ a nebát se vyjádřit své pocity. Povídání bylo velmi zajímavé a poučné a věřím, že jsme se neviděli naposledy. Tato setkání budou probíhat i nadále v nepovinném předmětu Náboženství, který bude pro přihlášené děti každou středu od 13:30 v jazykové učebně v ZŠ.