„Za významnými stavbami v Kloboukách u Brna“

Děti z prvního oddělení poznávají významné stavby v Kloboukách. Nejprve jsme navštívili

kapli sv. Barbory, ve které nás provedl pan Huk. Dověděli jsme se spoustu zajímavých informací o kapli, ale i o jejím pohnutém osudu. Také jsme zjistili, že v kapli je úžasná akustika, což jsme si ověřili vlastním zpěvem, a proto se zde pořádají různé koncerty. Určitě stojí za to tuto památku navštívit.

Další významnou stavbou byl kostel svatého Vavřince. V něm nás provedla paní Lorencová. Měla pro děti připravené zajímavé povídání a na konci si děti společně vypracovaly pracovní listy. Pro některé byla návštěva kostela vůbec „poprvé“. Ještě nás čeká návštěva zvonice. Už se moc těšíme na další setkání.

Kateřina Herzánová