Beseda Jak vidím, když nevidím?

Naskytla se nám příležitost setkat se s paní Petrou Bezákovou, nevidomou lektorkou z Brna, která nabídla našim školákům možnost nahlédnout do svého osobního života, života beze zraku, života s asistenčním psem. Protože byl o besedu velký zájem, paní lektorka k nám do školy zavítala hned dvakrát. Poprvé v úterý 13. 6., podruhé pak v pondělí 19. 6.

Paní lektorka přišla za doprovodu svého asistenčního psa Angela a kolegy, který se dlouhodobě věnuje výcviku takových psů. Také jeho doprovodil za školáky do Klobouk pes jménem Marvel, který již náročným výcvikem též prošel.

Povídání bylo velmi zajímavé a přínosné. Hodinové besedy velmi rychle utekly, více než přednášku připomínaly živý rozhovor mezi návštěvou a dětmi. Dozvěděli jsme se, jak se žije lidem bez zraku, jak se cvičí asistenční pes a podle čeho se takový pes vybírá, kolik a jaké povely tito psi musí umět, kam všude asistenční pes může, kdy a jak mohou ostatní lidé nevidomému člověku pomoci.

Věřím tomu, že dětem i dospělým se tato milá beseda líbila. Paní Bezákové a jejímu kolegovi ještě jednou děkujeme za příjemné setkání a přejeme jim, ať se jim daří zaujmout svým vyprávěním ostatní tak, jako zaujali nás.

Text: Mgr. Ponzerová                  foto: Mgr. Ponzerová, Mgr. Špačková, Mgr. Ivičičová