Atletická olympiáda 1. stupně

V pátek 23. 6 se konal druhý ročník atletické olympiády na 1. stupni. Žáci porovnávali své síly se svými vrstevníky v běhu, skoku do dálky, hodu do dálky a ve vytrvalostním běhu.

I když počasí bylo velmi horké, tak to všichni zvládli na výbornou a bez úrazu.

Poděkování všem p. asistentkám za asistenci na jednotlivých disciplínách a p. učitelkám za povzbuzování žáků.

Mgr. Ivičičová