Důležité sdělení – školní jídelna

Obědy jsou na 30. 06. 2022 odhlášeny všem strávníkům. Zájemci o oběd na 30. 06. 2022 si ho musí sami přihlásit.

Dne 4. 7. 2022 se ve školní jídelně nevaří. Je sanitární den.

Eva Mandelíková, vedoucí školní jídelny