Zřízení odborné jazykové učebny

Během letních prázdnin jsem na naší škole vybudovali novou odbornou jazykovou učebnu. Cílem tohoto projektu je rozvoj komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi. Dalším cílem realizace projektu je vytvořit adekvátní podmínky pro rozvoj specifických kompetencí u žáků se zaměřením na jazykové a informačně technologické oblasti, které přispějí k jejich lepší uplatitelnosti na trhu práce.

Učebna je vybavena notebooky, dotykovou interaktivní tabulí, audio vybavení s profesionálními sluchátky.