Druháci v knihovně

To, že je březen měsícem knihy, jistě slyšel každý z nás. A proto se právě koncem tohoto jarního měsíce vydali žáci našich druhých tříd spolu se svými třídními učitelkami a paní asistentkou do kloboucké knihovny, která sídlí v prostorách místní radnice.

Zde již na ně čekala paní Prčíková, která provedla malé školáky po knihovně a vysvětlila jim systém, podle kterého jsou zde uloženy jednotlivé knihy. Děti si samy vyzkoušely  vyhledat jednotlivé knížky podle jejich autorů, mohly si je prohlédnout, a správně zařadit zpátky na místo, kam patří. Dozvěděly se také, že se

ve veřejných knihovnách nepůjčují pouze knihy, ale i periodiky (noviny a časopisy) a také CD disky.

Paní knihovnice měla pro malé čtenáře připravené překvapení.

V prostorách celé knihovny byla nachystána soutěž s pohádkovou tématikou. Žáci hledali karty s obrázky pohádkových postav, u kterých byly vždy otázky týkající se pohádky, ve které se postavy objevily.

Malým školákům se podařilo správně odpovědět na všechny dané otázky a vyluštit text, který se objevuje na závěr téměř každé pohádky: „A zazvonil zvonec a pohádce je konec.“

Úspěšní luštitelé si mohli vzít lízátko a obrázek.

Chtěli bychom ještě jednou poděkovat paní Prčíkové za pěkný program, který pro druháčky připravila a který se všem moc líbil.

Těšíme se na příští setkání nad otevřenými knihami.

Třídní učitelky Mgr. Ponzerová, Mgr. Ivičičová

Asistent pedagoga Lenka Hlavoňová