Velký úspěch Klárky Pliskové, žákyně třídy 2. A

Klárka Plisková se na konci loňského roku zapojila do výtvarné soutěže s názvem „Nakresli tři krále“. Úkolem malých i větších výtvarníků bylo znázornit, jak sám název soutěže napovídá, příběh tří králů, které zavedla hvězda do Betléma.

Do letošního kola, které vyhlásila Charita Olomouc ve spolupráci s časopisem Rodinný život, se zapojilo více než 30 škol, asi 80 tříd a další jednotlivci či rodiny.

Obrázek letos kreslilo 1 až 2 tisíce dětí. Porota vybrala z každé kategorie (MŠ, 1.–3. roč. ZŠ, 4.–5. roč. ZŠ,  7.–9. roč. ZŠ, SŠ, Spec. Š) 3–4 vítězné práce.

V I. kategorii (1.–3. ročník) byl ještě spolu s dalšími dvěma vítěznými pracemi vybrán obrázek žákyně naší školy Klárky Pliskové.

Všichni vítězové budou oceněni diplomem a věcnými cenami při setkání v olomoucké Pevnosti poznání, a jejich práce budou na závěr roku v období adventu a vánočním čase vystaveny v kryptě olomoucké katedrály. 

Klárce ke krásnému vítězství gratulujeme.

           tř. uč. Jitka Ponzerová