Šesťáci poznávali okolní krajinu

V rámci Dne Země vyrazila třída 6.A se svou třídní učitelkou poznávat přírodu v blízkosti školy. Celé dopoledne strávili v lese a jeho okolí. Cílem bylo dovědět se něco nového, poznat jak funguje místní krajina, zasoutěžit si, a k tomu ještě přírodě pomoci tím, že alespoň její malý kousek uklidí od odpadků, čímž podpoří společné úsilí za čistou přírodu.

A tak se rozdělili do skupinek a vybaveni pracovními listy, pytlem na odpadky, patřičnými ochrannými pomůckami a velkou dávkou elánu putovali okolní krajinou. Cestou plnili úkoly zaměřené na živou i neživou přírodu, pozorně sledovali, jaké rostliny zde rostou, jací živočichové zde žijí a jak se chovají. Určovali rozdíly mezi přírodní a hospodářskou krajinou, ukazovali si, jaký vliv má na přírodu člověk, jak ji využívá.

Dopoledne uběhlo jako voda. Nezbylo než vyhodnotit práci jednotlivých skupin a také odnést nasbírané odpadky na sběrné místo. Příjemně znavení procházkou na čerstvém vzduchu a dobrým pocitem z vykonaného úklidu se výletníci rozešli nebo rozjeli ke svým domovům.

Fotografie, které na svém putování přírodou pořídili v hojném počtu, ve škole v příštích dnech použili v prezentaci ke Dni Země a zároveň si tím připomněli společně strávené chvilky.