Podpora polytechnického vzdělávání

Vybraní žáci z osmého ročníku se zapojili do navazujícího projektu POLYGRAM- Podpora polytechnického vzdělávání. V rámci akce „ Odborný výcvik žáků ZŠ“ jsou několikrát do měsíce připravené programy vzdělávání v oblasti elektrotechniky a energetiky na Střední elektrotechnické a energetické škole v Sokolnicích. V odborných dílnách jsou naši žáci seznamováni s oborem formou jednoduchých praktických cvičení od základů až po odborné zaměření. Cílem je především motivovat je ke studiu technicky zaměřených oborů, prohlubovat jejich kompetence v podnikavosti a matematické gramotnosti.

A tak se naši žáci setkávají se „sokolnickými“ studenty, kteří jim předávají informace o studiu a společně jim pomáhají řešit praktické úlohy z oborů zaměřených především na obnovitelné zdroje, programování elektrotechnického zařízení- programování jednoduchého robota, práce na 3D tiskárně a 3D scaneru, ale také instalační práce jako montáž světelného obvodu, sestavení elektronické stavebnice nebo pájení a měření elektronických součástek.

Doufáme, že nadšení, které naši žáci v dílnách mají, jim vydrží a jejich budoucí kroky budou směřovat na jednu z technicky zaměřených škol, která jim pomůže uplatnit se lépe na trhu práce.