„Harry Potter“ a mluvící klobouk

Ve středu 23. května se děti z 2. B přenesly do kouzelného světa „Harry Pottera“. V zábavných aktivitách se učily vzájemné spolupráci. Důležitým momentem bylo uvědomění si svých schopností, své jedinečnosti a role v kolektivu. Vyvrcholením programu se stal mluvící klobouk, který každému dítěti řekl, v čem je dobré, jaké jsou jeho silné stránky. Akce se velmi povedla. Žáci si odnesli nevšední zážitky (jak to, že ten klobouk mluví?) a zažili spoustu legrace. Tímto bych chtěla poděkovat p. psycholožce Monice Madronové, která pro nás program připravila.

Radka Špačková