Výlet za rozkvetlými mandloněmi

Ve čtvrtek 24. března vyrazili žáci našich druhých tříd spolu se svými třídními učitelkami a paní asistentkou

na malý výlet za rozkvetlými mandloněmi. Počasí jim přálo a cesta autobusem do Hustopečí, kde se mandloňové sady nacházejí, rychle ubíhala.

Po příjezdu do Hustopečí se malí školáci vydali po stezce do sadu.

Nikoho neodradilo ani prudší stoupání do kopce. Všichni se těšili na rozkvetlé mandloně, které jsou na území naší republiky raritou.

Stromy se záplavou jemně narůžovělých květů nezklamaly. Navíc se nad sady tyčila rozhledna, ze které byl výborný výhled po sadu i do dálky.

Po malém odpočinku a vydatném posilnění svačinami vystoupaly všechny děti schody až na vrchol rozhledny, odkud bylo vidět do širého kraje. V dálce kromě jiného viděli také Pálavské kopce.

Všem se výlet líbil. Někteří si domů vezli i suvenýr v podobě nalezené pecky z mandloně.

Třídní učitelky Mgr. Ivičičová, Mgr. Ponzerová

Asistent pedagoga Lenka Hlavoňová