ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY 4. ROČNÍK

Co je důležité pro účast na zimních olympijských hrách? Vhodné sportovní oblečení a chuť vyzkoušet si některé z olympijských disciplín. A vůbec nevadí, že nejsou příznivé přírodní podmínky!

třídní učitelky Z. Richtrová, M. Pučálková