Ze života družiny

Děti v prvním oddělení tento týden soutěžily ve hře „Člověče, nezlob se!“ Sváděly mezi sebou urputné boje a nakonec zůstaly čtyři nejlepší, které se snažily získat korunu pro krále. Po urputných bojích dětem vyhládlo, a tak si uvařily oblíbenou krupičnou kaši. Prostě, pořád se u nás něco děje.

Kateřina Herzánová, vedoucí vychovatelka