HEZKÝ DEN S KLOBOUKEM

Také děti ze školní družiny se aktivně zapojily do „hezkého dne s kloboukem“, na kterém vystoupily se svým programem. Měli jsme připravené pásmo písniček, za které děti sklidily velký potlesk. Děti si vystoupení užily a po skončení programu se mohly zapojit do plnění připravených úkolů.

kolektiv ŠD