Třeťáci na výletě v Moravském krasu

V pátek 26. května se vydali žáci třetích tříd spolu se svými třídními učitelkami a asistentkami na výlet do nádherného Moravského krasu. Všichni byli natěšeni na výlet do přírody, a tak ani nikomu nevadilo brzké ranní vstávání. Autobus s malými školáky odjížděl od školy již krátce po 7 hodině. Cesta uběhla rychle a prvním překvapením pro výletníky byl vláček, který je dopravil z parkoviště až k Punkevním jeskyním a propasti Macoše – nejhlubší a největší propasti svého druhu ve střední Evropě. V přibližně hodinové prohlídce viděli žáci mohutné skalní dómy a chodby s krápníkovou výzdobou, a dozvěděli se mnoho zajímavého, mimo jiné vyslechli i legendu, jak propast Macocha dostala své jméno.

Po prohlídce Punkevní jeskyně na děti čekala nezapomenutelná projížďka na lodičkách po říčce Punkvě nitrem skalnatého masivu, opět doprovázená zajímavým výkladem.

Na závěr prohlídky výletníci nastoupili do lanovky, která je vyvezla až k hornímu okraji skály, která se vypíná nad Macochou. Tady se školáci posilnili svačinami od maminek, a nabrali sil na cestu zpátky k autobusu. Ta vedla nejprve chráněnou krajinnou oblastí po malých pěšinách a poté i po známé silnici, po které jezdil vláček. Ze školního výletu do Moravského krasu se všichni vraceli plni nových dojmů a zážitků. Výlet se vydařil.

text: Mgr. Jitka Ponzerová foto: Mgr. Vendula Ivičičová,