Den Země

Od 17. do 21. dubna probíhal ve školních družinách projektový týden ke Dni Země. Seznámili jsme se se vznikem tohoto svátku, poslouchali pohádku o vzniku „ Ropáka“, vyráběli jsme Ropáka z odpadových materiálů,  učili se správně třídit odpad, poznávali jsme bylinky z okolí školy. Vyvrcholením celého týdne proběhla soutěž v týmech, kde jsme uplatnili všechny získané vědomosti. Projektový týden se nám moc líbil, naučili jsme se, že i my malí můžeme přispět k ochraně přírody.

vychovatelky ŠD