KOUZELNÍK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Na závěr roku jsme pro děti připravili překvapení a do družiny za námi přišel pan kouzelník se svým vystoupením. Děti s kouzelníkem aktivně spolupracovaly a pomáhaly mu s triky. Nejvíc se nám líbila vykouzlená holubička a králík, kterého si děti mohly pohladit. Za odměnu potom dostaly zvířátka z balónků. Vystoupení se nám moc líbilo a odměnili jsme pana kouzelníka velkým potleskem.

Kateřina Herzánová