Dětský den s kloboukem

Dne 1.6. se děti ze školní družiny zúčastnily Dětského dne s kloboukem s pěveckým vystoupením. Přednesly básničky, zazpívaly tři písně, které pilně nacvičily a společně si užily zábavné odpoledne.

Děkujeme dětem za jejich účast na společném vystoupení a rodičům za spolupráci.

Za vychovatelky ŠD Iveta Lejsková a Veronika Pokorná