Cesta k řemeslu

Osmáci objevovali kouzlo řemesla! Zapojili se totiž do projektu Polygram, podporující polytechnické vzdělávání a spolupráci základních škol se školami středními.

Ti, co mají blízko k rukodělné činnosti, měli možnost vyzkoušet si, co obnáší praktická výuka na Středním odborném učilišti v Hustopečích. Po prohlídce školy se žáci rozdělili do skupin a s mistry odborného výcviku odešli do odborných učeben, kde se dověděli víc o oborech nabízených školou, ale hlavně se s chutí pustili do nachystaných činností.

V učebně propagační a reklamní grafiky si vyrobili plátěnou tašku podle vlastního návrhu, v dílně potom budku pro ptáky  nebo plně funkční stropní lustr z květináčů.

Vedení školy žákům také představilo v učebně informatiky 3D tisk.

Po ukončení celé akce si všichni pochutnali na vynikajícím obědu, na který byli pozváni do školní jídelny.

Všichni byli nadšeni z dobře vykonané práce a měli radost z výrobků, které si mohli odnést domů.

Všem, kteří se nám věnovali patří velký dík.

                                                                             Mgr. Ivana Kozmanová