Kovárna v Těšanech

V rámci projektového dne se žáci 6.A vypravili linkovým autobusem do nedalekých Těšan, kde je netrpělivě vyhlížela v místní kovárně paní průvodkyně.

A co všechno je zde čekalo?

Nejprve si společně prohlédli kovárnu. Díky poutavému výkladu se žáci dověděli nejen něco z historie kovárny opředené pověstmi, ale také o zvycích a tradicích lidí z tohoto regionu, či divadelní hře Maryša, ve které se autor inspiroval životními osudy jedné z obyvatelek Těšan.  Seznámili se s kovářskou , ale i zemědělskou činností, poznávali kovářské nářadí. Vyzkoušeli si práci na obříslu, zdobení kraslic škrábáním.

Po malé svačince se rozdělili do skupinek a s pracovním listem procházeli připravenými stanovišti, kde plnili rozmanité úkoly. Hádali, k jakému účelu sloužilo vybrané nářadí z kovářské sbírky, přiřazovali listy stromů k plodům, využívali svůj čich k poznávání bylinek a koření, určovali zemědělské výpěstky podle hmatu nebo skládali rozstříhané informace o díle bratří Mrštíků.

Dopoledne uteklo jako voda a děti čekalo už jen vyhodnocení výsledků z jejich pracovních listů a celkové zhodnocení projektu.

Malá odměna nakonec, poděkování průvodkyni a rychle zpátky do Klobouk.

Mgr. Ivana Kozmanová