Zápis do 1. třídy 2022 – 2023

Zápis se bude konat ve středu 27. 4. 2022 od 13:00 – 17:00 hodin v budově Základní školy Klobouky u Brna

Pro koho?

– pro děti narozené v období od 01. 09. 2015 do 31. 08. 2016

– pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

Žádost o přijetí dítěte kzákladnímu vzdělávání 

Žádosti a potřebné dokumenty vezmete s sebou k zápisu ve škole 27. dubna 2022.

Potřebujete:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Zápisní list do ZŠ Klobouky u Brna – školní matrika

Prohlášení zákonných zástupců žáka

– GDPR – informace o zpracování osobních údajů

kopii rodného listu dítěte

případně zprávu z pedagogicko-psychologické poradny

– cizinci mimo EU ještě kopii cestovního pasu a povolení k pobytu

Dokumenty si můžete stáhnout na webu školy v sekci formuláře ke stažení, a také si je můžete vyzvednout na vrátnici Základní školy v dopoledních hodinách.

Odklad plnění povinné školní docházky

Žádost o odklad a další potřebné dokumenty vezmete s sebou k zápisu ve škole 27. dubna 2022.

Potřebujete:

Žádost o odklad – je třeba doložit dvě přílohy

o doporučení z pedagogicko-psychologické poradny

o doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa

kopii rodného listu dítěte

Dokumenty naleznete na webových stránkách školy v sekci formuláře ke stažení, a také si je můžete vyzvednout na vrátnici Základní školy v dopoledních hodinách.

Pokud rodič dosud nemá doporučení z poradny, správní řízení o odkladu se přeruší do doby vydání

doporučení školského poradenského zařízení.

V případě jakýchkoliv informací volete na tel.: 519 419 181-2 nebo 725 166 203.

doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. ředitel školy