Výsledky zápisu do 1. třídy

Ředitel Základní školy Klobouky u Brna rozhodl v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace, Vinařská 29, 691 72 Klobouky u Brna.             

              

ZS.KL 2022/23.01                               přijat/a

ZS.KL 2022/23.02                              přijat/a

ZS.KL 2022/23.03                              odklad školní docházky

ZS.KL 2022/23.04                              odklad školní docházky

ZS.KL 2022/23.05                              odklad školní docházky

ZS.KL 2022/23.06                              přijat/a

ZS.KL 2022/23.07                              přijat/a

ZS.KL 2022/23.08                              přijat/a

ZS.KL 2022/23.09                              přijat/a

ZS.KL 2022/23.10                               přijat/a

ZS.KL 2022/23.11                               přijat/a

ZS.KL 2022/23.12                               přijat/a

ZS.KL 2022/23.13                               přijat/a

ZS.KL 2022/23.14                               přijat/a

ZS.KL 2022/23.15                               přijat/a

ZS.KL 2022/23.16                               přijat/a

ZS.KL 2022/23.17                               přijat/a

ZS.KL 2022/23.18                               přijat/a

ZS.KL 2022/23.19                               přijat/a

ZS.KL 2022/23.20                              přijat/a

ZS.KL 2022/23.21                               přijat/a

ZS.KL 2022/23.22                              přijat/a

ZS.KL 2022/23.23                              přijat/a

ZS.KL 2022/23.24                              přijat/a

ZS.KL 2022/23.25                              přijat/a

ZS.KL 2022/23.26                              odklad školní docházky

ZS.KL 2022/23.27                              přijat/a

ZS.KL 2022/23.28                              odklad školní docházky

ZS.KL 2022/23.29                              přijat/a

ZS.KL 2022/23.30                              přijat/a

ZS.KL 2022/23.31                               přijat/a

ZS.KL 2022/23.32                              přijat/a

ZS.KL 2022/23.33                              přijat/a

ZS.KL 2022/23.34                              přijat/a

ZS.KL 2022/23.35                              přijat/a

ZS.KL 2022/23.36                              přijat/a

ZS.KL 2022/23.37                              přijat/a

ZS.KL 2022/23.38                              přijat/a

ZS.KL 2022/23.39                              přijat/a

ZS.KL 2022/23.40                              přijat/a

ZS.KL 2022/23.41                               odklad školní docházky

ZS.KL 2022/23.42                              odklad školní docházky

ZS.KL 2022/23.43                              přijat/a

ZS.KL 2022/23.44                              přijat/a

ZS.KL 2022/23.45                              přijat/a

ZS.KL 2022/23.46                              odklad školní docházky

ZS.KL 2022/23.47                              odklad školní docházky

ZS.KL 2022/23.48                              přijat/a

ZS.KL 2022/23.49                              přijat/a

ZS.KL 2022/23.50                              přijat/a

ZS.KL 2022/23.51                               odklad školní docházky

ZS.KL 2022/23.52                              odklad školní docházky

ZS.KL 2022/23.53                              přijat/a 

ZS.KL 2022/23.54                              odklad školní docházky

doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D., ředitel školy