Zábavné odpoledne ve školní družině

Paní vychovatelka Daniela ze čtvrtého oddělení společně s dětmi připravila pro ostatní děti zábavné odpoledne. Děti spolupracovaly v týmech a hra byla zaměřená na přírodu a ochranu přírody. Děti plnily zajímavé úkoly: třídily odpad, poznávaly ptáky, kreslily jarní květiny a další. Za splněný úkol dostaly písmenko do tajenky. Po splnění všech úkolů dostaly za svou snahu sladkou odměnu.

foto: Daniela Bajgarová Průdková