Matematický klokan 2023

20. března 2023 se na 1. stupni naší školy konala matematická olympiáda Matematický klokan.

Celkem se zúčastnilo 133 žáků. V kategorii Cvrček (2. a 3. ročník) – 63 žáků.

V kategorii Klokánek (4. a 5. ročník) – 70 žáků.

Nejúspěšnějšími řešiteli se stali:

Kategorie Cvrček

  1. místo: Viktorie Richterová
  2. místo: David Podynskij, Miriam Ben Ouirane
  3. místo: Natálie Effenbergerová, Jakub Štaud

Kategorie Klokánek

  1. místo: David Mitchels
  2. místo: Matyáš Ondrůj
  3. místo: Adéla Balgová