Superstar

 Jedno březnové odpoledne probíhala u nás v družině soutěž, na kterou se děti poctivě připravovaly. Sílu, kterou k tomu potřebovaly, musely najít či objevit ve svém hlase. 

Správně! Byla to Superstar!

Děti pravidelně trénovaly a do finále byly vybrány z každého oddělení čtyři. V porotě seděly paní učitelky, které měly uši napnuté, aby vše proběhlo spravedlivě. Mohli jsme slyšet různé žánry a opravdu bylo z čeho vybírat.

Hodnocení nebylo jednoduché.

1. místo získala Anita Šťastná s písní „Zpívám“, 

2. místo Jakub Strejček s písní „Beskyde, Beskyde“ 

3. místo Vojtěch Moučka s písní „Skákal pes“.

Vítězové si odnesli pohár a diplom a ostatní sladkou odměnu.

Široký úsměv, příjemné překvapení, dobrá nálada – to vše bylo vidět v dětských tvářích.

Děkujeme všem dětem a také porotě. 

Těšíme na další společné akce.

                                       za kolektiv vychovatelek Iveta Lejsková

                                    foto: Daniela Bajgarová Průdková