APRÍLOVÉ BÁSNĚNÍ

Letošní poslední březnový den byl na naší škole ve znamení meziškolní recitační soutěže s názvem „Aprílové básnění“. Vlivem covidových výpadků jsme nemohli letos oslavit jubilejní desátý ročník, na který si tedy budeme muset ještě dva roky počkat. Své recitátory kromě pořádající školy vyslaly do soutěže již tradičně ještě školy z Krumvíře a Brumovic. Soutěžilo se ve třech kategoriích. V nulté kategorii spolu změřili síly žáci prvních ročníků, v první, nejsilněji obsazené, kategorii byli zastoupeni žáci 2. a 3. ročníků, ve druhé kategorii potom žáci ze 4. a 5. ročníků. Celkem spolu změřilo síly 36 recitátorů. Jejich snažení hodnotila odborná porota složená z učitelek, které doprovázely své žáky na toto klání. Předsedkyní poroty byla Mgr. Romana Musilová z naší pořádající kloboucké základní školy. Úloha porotců nebyla vůbec jednoduchá, neboť recitátoři předváděli velmi dobré výkony a do soutěže si připravili zajímavé básně na téma „Rozkvetlá jarní louka“. Vítězové si odnesli pěkné knižní odměny a diplomy. Ostatní byli oceněni za svou snahu sladkou odměnou. Zúčastnění pedagogové ocenili možnost vzájemného setkání svých žáků, kteří se v přestávkách vymezených hodnocení poroty společně věnovali hrám v jednom z oddělení družin. Už se všichni těšíme na příští ročník.

Vítězové

0 kategorie

1.místo – Julie Petrášová (ZŠ a MŠ Brumovice)

                  Pavla Horňáčková (ZŠ a MŠ Brumovice)

 2.místo – Natálie Hájková (ZŠ Klobouky u Brna)

3.místo – Adéla Štiková (ZŠ a MŠ Krumvíř)

                  Lukáš Peřina (ZŠ a MŠ Brumovice)

1 kategorie

1.místo –  Michal Peřina (ZŠ a MŠ Brumovice)

2.místo –  Amálie Dvořáková (ZŠ a MŠ Brumovice)

                   Lenka Kalamenová (ZŠ a MŠ Krumvíř)

3.místo –  Simona Horáková (ZŠ a MŠ Brumovice)

                  Jan Vala (ZŠ Klobouky u Brna)

2 kategorie

1.místo –  Adrian Vlasák (ZŠ Klobouky u Brna)

                   Markéta Šlichtová (ZŠ a MŠ Krumvíř)

2.místo –  Zuzana Babáčková (ZŠ Klobouky u Brna)

                  Natálie Horáková (ZŠ a MŠ Brumovice)

3.místo –   Karel Macek (ZŠ a MŠ Brumovice)

                  Lukáš Nádeníček (ZŠ a MŠ Brumovice)

                  Libuše Vlčková (ZŠ a MŠ Krumvíř)