Výstava o školství v klobouckém muzeu

Všechny třídy z prvního stupně navštívily muzeum, kde probíhá výstava u příležitosti

150. výročí sjednocení škol v Kloboukách u Brna. Od paní Dany Bobkové se děti dozvěděly o historii školství, metodách výuky, výrobě inkoustu a dalších zajímavostech z klobouckého školství. Prohlédly si historické učební pomůcky a také si vyzkoušely sezení ve starých školních lavicích.

Jako vzpomínku na poutavé a naučné vyprávění si odnesly pamětní list, který vlastnoručně podepsaly perem s násadkou.

Do budoucna se těšíme na další akce pořádané muzeem.