Adaptační pobyt

Začátek školního roku byl pro letošní šesťáky něčím výjimečným. Na tři dny totiž vyrazili do Němčiček na adaptační pobyt. Cílem tohoto kurzu bylo především vytvořit v nově vznikajících třídách atmosféru spolupráce a důvěry.

A to nejen mezi žáky, ale i jejich třídními učiteli. Při spoustě aktivit a her bylo mnoho příležitostí se navzájem lépe poznat a navázat přátelství. Společné zážitky byly právě to, co všem v loňském roce hodně chybělo.

Součástí tohoto pobytu byl také stmelovací program vedený paní Krmelovou “Expedice: Tajemný ostrov“, kde v rámci “přípravy na dobrodružnou expedici “ museli spojit své síly, navzájem spolupracovat, pomáhat si a dokázat se domluvit na strategii. Společně úkol velmi dobře zvládli a pochvalovali si, že spolupracovali jako tým.

Babí léto a velký areál umožnily strávit velkou část pobytu venku. Nechyběly sportovní aktivity, výšlap na nedalekou rozhlednu, ani stezka odvahy. K celkové spokojenosti přispělo i pěkné ubytování a výborné jídlo z místní vyvařovny.

Škoda jen, že tři dny utekly tak rychle.

Mgr. Ivana Kozmanová