Prototýpci do 5. A zavítali 26. března

Umíme si všímat detailů okolo nás? Nejsme lhostejní k prostorům, které nás obklopují? Všímáme si detailů? Děti si mohly hravě samy na sobě vyzkoušet, jak dokáží vnímat důvěrně známé prostředí, kolik věcí přehlédnou nebo kolik si jich pamatují.

Paní Zdena Večeřová přijela z Vyškova z organizace Prototýpci, aby se s dětmi zaměřila na PROBLÉM. Umíme najít problém, umíme hledat jeho řešení? Stáváme se „ kverulanty“. Video z pražské Palmovky nás nenechá lhostejnými. Stavba metra, hustá doprava, nevyužité a špinavé plochy, zarostlý terén plný odpadků nebo zdi počmárané sprejery.

Architekt Adam Gebrian nám položil několik otázek k zamyšlení. Například, jak se v takovém prostoru cítíte? Víte, že existují pocitové mapy, kam může každý zaznamenat barevnou tečkou, zda to místo navštěvuje s kamarády či s návštěvou, zda často nebo vůbec ne? Také jsme se dozvěděli něco o teorii srandy. Když se totiž člověk dobře baví, dokáže udělat i to, co ho nebaví. Například vhodit do odpadkového koše i to, co mu neupadlo. Děkujeme paní Večeřové, že nás naučila zamýšlet se nad problémem a zkusit navrhnout jeho řešení. Vytvořili jsme návrhy městských parků tak, aby se v ních cítil každý co nejlépe.

Dagmar Hrádková