Výuka v přírodě

Výuka v přírodě – prvouka

V pátek 1. října byl krásný slunečný den, který přímo vybízel k výuce mimo školní učebny. Toho využily paní učitelky našich druháků a vyrazily spolu se svými žáky a paní asistentkou ven ke kapli sv. Barbory.

U kaple se malí školáci rozdělili do tří skupin. Paní učitelky s paní asistentkou pro ně nachystaly výuku prvouky na třech různých stanovištích, kde si s dětmi povídaly nejen o podzimu a změnách v přírodě, ale především o stromech a keřích, rostoucích kolem jejich domovů. Žáci si mohli jednotlivé stromy a keře prohlédnout na obrázcích, a poté je najít i v blízkém okolí kaple.

Získané znalosti si ve skupince také ověřili přiřazováním správného názvu stromu, větvičky a plodu

k příslušnému obrázku konkrétního stromu, nebo keře. Dále se dozvěděli, že máme nejen stromy listnaté, ale i s jehličím.

Samostatná práce v pracovních sešitech ověřila, že druháci byli opravdu pozorní při výuce na čerstvém vzduchu a daný úkol rychle splnili. Na závěr si ještě mohli společně vytvořit podzimní obrázky z padaného listí.

Výuka prvouky v přírodě se vydařila. Všichni z lesa odcházeli s dobrou náladou, plni načerpané energie a nových vědomostí o přírodě kolem nás.

třídní učitelky Mgr. Ponzerová a Mgr. Ivičičová