Školní jídelna

Každý strávník ZŠ, MŠ a MěVG bude mít od června 2021 automaticky objednán oběd č. 1 (neplatí u zaměstnanců a cizích strávníků), jako to bylo za provozu v minulém školním roce. Kdo nebude mít zájem o oběd, musí se odhlásit.

vedoucí jídelny Eva Mandelíková