Děti z družiny vysadily truhlíky s květinami pro babičky na DPS

V letošním školním roce se naše družina s dětmi zapojila do projektu škola pro udržitelný život. V něm zapojujeme také místní seniory. Chceme nenásilnou formou propojit obě tyto komunity a navzájem si obohatit život, projevovat vzájemnou úctu a být si nablízku. V rámci tohoto projektu jsme vysadily s dětmi truhlíky s květinami. Ty byly předány babičkám na DPS i s přáníčkem u příležitosti Dne matek. Budou zde babičkám dělat po dlouhou dobu radost.

vychovatelka školní družiny Černá Bronislava