Informace k zahájení školního roku 2021/2022

PODMÍNKY NÁSTUPU DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

PODMÍNKA SCREENINGOVÉHO ANTIGENNÍHO TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Základní škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace

Testování bude ve škole realizováno pomocí rychlých antigenních testů. Testovat se budou žáci ve třídách první vyučovací hodinu a to ve středu 1. 9. 2021, v pondělí 6. 9.2021 a ve čtvrtek 9. 9.2021.

U DĚTÍ SE TESTOVÁNÍ NEBUDE PROVÁDĚT NA ZÁKLADĚ:

  •  dokončeného očkování, minimálně 14 dní od druhé dávky očkování
  •  doloženého potvrzení o prodělání onemocnění COVID–19 v posledních 180 dnech.
  • doložení negativního výsledku RAT testu (platnost antigenního testu 3 dny) nebo PCR testu provedeného zdravotnickým pracovníkem (platnost PCR testu 7 dní).

V případě, že rodič nezletilého žáka odmítne jeho testování, ale souhlasí s ochranou dýchacích cest, bude dítěti umožněno vzdělávání prezenční formou. Ochranu dýchacích cest (respirátor nebo obdobný prostředek – vždy bez výdechového ventilu) bude muset mít po celou dobu pobytu ve školní budově, tedy i při pobytu ve školní družině.

Pokud nebude dítě testované (rodiče budou odmítat testování odmítat či ochranou dýchacích cest), nebude dítěti umožněno prezenční vzdělávání.

INFORMACE PRO ŽÁKY 1. TŘÍDY

Úvodní testování prvňáčků 1. 09. 2021 bude probíhat ve vestibulu školy. Pro klidnější start těch nejmenších si mohou rodiče své děti otestovat sami za asistence personálu školy.

Další testování budou probíhat v souladu s harmonogramem ve třídách v pondělí 6. 9.2021 a ve čtvrtek 9. 9.2021. S ohledem na čas, který zabere úvodní testování, je nutné, aby rodiče s dětmi, které půjdou do 1. A, přišli do školy v 8:30 a rodiče s dětmi, které půjdou do 1. B, přišli v 9:00.

Rodič prokáže splnění podmínek (viz nabízené možnosti). Následně za asistence zaměstnanců školy proběhne testování žáků. Po ukončení testování se rodiče s dětmi za doprovodu třídní učitelky přesunou do třídy k slavnostnímu zahájení.

Další informace o průběhu školního roku podají třídní učitelé.

Rodiče prvňáčků mohou vstoupit do budovy školy, pokud předloží jednu z nabízených možností:

  • negativní antigenní test z odběrového místa (laboratoře), platnost 3 dny
  • PCR test, platnost 7 dní.
  • certifikát o ukončeném očkování, minimálně 14 dní od druhé dávky očkování
  • potvrzení, že prodělali onemocnění COVID-19 a jsou v ochranné lhůtě 180 dní