MASOPUSTNÍ REJ

Ve čtvrtek proběhla ve školní družině další společná akce. Vychovatelky připravily pro děti tradiční Masopustní rej, kterým jsme společně ukončili Masopustní období. A to vše na „tučný čtvrtek“. Děti se seznámily s tradicí Masopustu, tradičními pokrmy, ale i průvody, které jsou plné maškar. Také my v družině jsme si udělali svůj Masopustní rej, děti přišly v kostýmech, byly pro ně připraveny různé zábavné hry a na závěr obdržely sladkou odměnu a něco dobrého na zub. Odpoledne jsme si společně moc užili a těšíme se na další akci.

vychovatelky ŠD