Nošení ochranných prostředků ve škole

S ohledem na množství dotazů týkajících se nošení ochrany nosu a dýchacích cest, jsme si vyžádali oficiální platné stanovisko a tím se řídíme.

Mimořádné opatření ochrany dýchacích cest s účinností od 31. 7. 2021 do odvolání (Č. j.: MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN)

Nošení ochranného prostředku
  • se řídí obecným mimořádným opatřením k povinnosti nošení ochranného prostředku.  Obecně tedy platí, že
  • ve vnitřních prostorech staveb při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě, je každý povinen nosit respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95),
  • povinnost nosit prostředek ochrany nosu a úst se nevztahuje na pedagogické pracovníky při poskytování vzdělání (tedy např. na pedagogické pracovníky v DVPP, pokud zrovna poskytují vzdělávání účastníkům seminářů apod.),
  • povinnost nosit prostředek ochrany nosu a úst se dále nevztahuje ani na osoby přednášející,
  • povinnost nosit prostředek ochrany nosu a úst se pak plošně nevztahuje na osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest podle bodu 1 nebo 2, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.